Gadael y safle

Cysylltwch â’ch tîm Prosiect Rhyddid lleol

Ffoniwch ni

Ffoniwch y rhifau uniongyrchol isod i siarad â’n tîm o fenywod yn unig yn y Prosiect Rhyddid. Os nad ydych yn byw yn un o’r ardaloedd hyn, ffoniwch eich tîm rhanbarthol agosaf ac mi allwn eich helpu a’ch cyfeirio ymlaen.

Cymru

0300 373 0677

Llundain a De Ddwyrain Lloegr

0800 298 9199

Swydd Efrog

0800 083 4322

Gogledd Orllewin Lloegr

0300 303 4139

East Anglia

0808 196 6240

Gogledd Ddwyrain Lloegr

0300 303 3497

Yr Alban

0808 169 4315

E-bostiwch ni

Os byddai’n well gennych pe baem yn anfon e-bost, mi wnawn ein gorau i’ch ateb o fewn 24 awr. Peidiwch â chysylltu â ni drwy e-bost oni bai eich bod yn siŵr bod eich cyfrif yn ddiogel ac nad yw’n cael ei fonitro.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw negeseuon e-bost yn ddiogel ar wefan Cymorth i Ferched Cymru.

freedomproject@dogstrust.org.uk

Gweithio mewn partneriaeth

Cysylltwch â’ch tîm Prosiect Rhyddid lleol i drefnu cyfarfod rhithiol neu wyneb yn wyneb i drafod y gwasanaeth yn fwy manwl ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi neu eich cydweithwyr. Gallwn gynnig cyflwyniadau ar y Prosiect Rhyddid ac ar y cysylltiad rhwng anifeiliaid anwes a cham-drin domestig. Rydym yn credu bod gweithio mewn partneriaeth agos â’n cydweithwyr yn y gwasanaethau cam-drin domestig, tai a’r heddlu yn allweddol i sicrhau ein bod yn helpu pobl a’u hanifeiliaid anwes.

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences