Gadael y safle

Cefnogi perchnogion cŵn sy’n dianc rhag cam-drin domestig

Cael cefnogaeth ar gyfer eich ci

Helpu perchnogion cŵn i ddianc rhag cam-drin domestig

Oherwydd nad yw llochesi fel arfer yn gallu derbyn anifeiliaid anwes, mae llawer o bobl yn teimlo na fedrant adael y cartref nes y bydd gan eu hanifail anwes hefyd rywle diogel i fynd. Cynigiwn ateb i hyn drwy ddarparu gofal maeth cyfrinachol am ddim am tua 6-9 mis fel bod pobl yn gallu mynd i loches neu gartref argyfwng gyda’r tawelwch meddwl y bydd eu ci’n cael gofal a chariad.

Rhagor o wybodaeth Cyfeirio eich ci

Dod yn ofalwr maeth i gi gyda’r Prosiect Rhyddid

Mae’r gwasanaeth ar gael diolch i gymorth ac ymrwymiad gofalwyr maeth gwirfoddol sy’n caru a gofalu am y cŵn yn eu cartrefi eu hunain. Os oes gennych brofiad o ofalu am gŵn, rydych gartref y rhan fwyaf o’r dydd ac yn gallu ymrwymo i faethu am chwe mis o leiaf, byddem yn falch iawn o glywed gennych. 

Rhagor o wybodaeth

Gwasanaethau Cymorth Cam-drin Domestig   

Os ydych yn gweithio i wasanaeth allweddol fel mudiad cam-drin domestig neu’r heddlu, gall y Prosiect Rhyddid hefyd helpu i ddiogelu anifeiliaid anwes y teulu. Gall gweithwyr cymorth gyfeirio pobl yn syth i’r Prosiect Rhyddid a byddwn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau gennych chi neu nhw.

Help ar gyfer gwasanaethau cymorth

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences