Gadael y safle

Gwasanaethau maethu arbenigol eraill ar gyfer anifeiliaid anwes

Rydym yn gweithio'n agos â gwasanaethau maethu arbenigol eraill sy'n gweithio mewn gwahanol rannau o'r DU ac sy'n gallu helpu i faethu cathod ac anifeiliaid anwes bach eraill. Mae'r gwasanaethau a restrir isod i gyd yn aelodau o'r Links Pet Fostering Group sy'n golygu eu bod yn gweithio’n ôl safonau y cytunwyd arnynt o ran helpu goroeswyr cam-drin domestig yn ddiogel.

I atgyfeirio anifail anwes neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaethau a restrir isod.

Cats Protection Paws Protect

Mae Paws Protect yn cynnig gwasanaeth maethu cathod cyfrinachol ac am ddim ar hyd a lled Llundain Fwyaf a'r Siroedd Cyfagos.

Cats Protection Paws Protect

Endeavour Domestic Abuse Services

Mae Endeavour yn wasanaeth cam-drin domestig sydd hefyd yn rhedeg gwasanaethau maethu cyfrinachol am ddim i gathod ac anifeiliaid anwes bach yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Endeavour i sicrhau gofal i bob anifail anwes.

Endeavour

Refuge4Pets

Mae Refuge4Pets yn cynnig gwasanaeth maethu cyfrinachol ac am ddim i anifeiliaid anwes ar hyd a lled Dyfnaint a Chernyw. Maent hefyd yn cynnig hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ar y cysylltiad rhwng cam-drin anifeiliaid anwes a cham-drin domestig.

Refuge4Pets

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences