Gadael y safle

Y Links Group

Mae’r Links Group yn sefydliad sy’n codi ymwybyddiaeth o’r cysylltiad rhwng cam-drin pobl ac anifeiliaid drwy ddarparu cymorth, hyfforddiant a chydweithio rhwng asiantaethau. Mae’r Links Group yn cynnig hyfforddiant ar ‘y cysylltiadau', yn ogystal ag arweiniad a chymorth i’r sector milfeddygol i adnabod a rhoi gwybod am anafiadau nad ydynt yn rhai damweiniol.

Gwefan y Links Group

Grŵp Maethu Anifeiliaid Anwes y Links Group 

Mae’r Dogs Trust yn aelod o’r Links Group, ac roeddem hefyd ymhlith aelodau gwreiddiol Grŵp Maethu Anifeiliaid Anwes y Links Group. Mae hon yn gynghrair o wasanaethau maethu arbenigol ar gyfer anifeiliaid anwes goroeswyr cam-drin domestig, a ddatblygwyd i hybu safonau gwasanaeth ac arferion gorau drwy redeg gwasanaethau maethu anifeiliaid anwes i oroeswyr cam-drin domestig; i rannu gwybodaeth a phrofiad yn y maes hwn ac i ddangos tystiolaeth o’i effaith ar anifeiliaid anwes a cham-drin domestig.

Aelodau cyfredol y Links Pet Fostering Group yw Cats Protection Paws Protect, Endeavour Domestic Abuse Services a Refuge4Pets.

Mae’r aelodaeth hon yn dangos bod ein profiad, ein polisïau a’n gweithdrefnau’n hanfodol i helpu goroeswyr cam-drin domestig yn ddiogel.

Links Pet Fostering Group

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences