Gadael y safle

Clirio eich hanes pori’r we

Mae nifer o wefannau i’ch helpu i aros yn fwy diogel ar-lein. Gwyddom ei bod yn gyffredin i gamdrinwyr dracio a monitro pa ddefnydd a wneir o’r we a thechnoleg, felly gallai’r cyngor a’r llawlyfrau canlynol gynnig gwybodaeth am sut i ddefnyddio gwefannau’n fwy diogel.

Pwyswch y botwm ‘Gadael’ i adael y wefan yn sydyn. Bydd hyn yn mynd â chi i wefan Tywydd y BBC ac ni ddaw’n ôl i’n gwefan ni os pwyswch ‘nôl’ yn y porwr. Unwaith y byddwch yn ddiogel, gallwch ddileu eich hanes pori. Os bydd eich hanes pori i gyd yn wag, gallai edrych yn amheus felly gallech ddileu dim ond y gwefannau lle’r ydych yn chwilio am gymorth ar gyfer cam-drin domestig.

Mae gan wefan Cymorth i Ferched Cymru fwy o wybodaeth am sut i aros yn ddiogel ar-lein.

Mae gan Refuge hefyd wefan neilltuol ar dechnoleg ddiogel i fynd â chi drwy’r holl opsiynau diogelwch o ran technoleg – o’ch cyfrifon ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, gosodiadau lleoliad a dyfeisiau cartref (English only).

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences