Gadael y safle

Deddf Caethwasiaeth Fodern

Caethwasiaeth Fodern

Yn y Dogs Trust, mae'n bwysig inni ein bod yn agored ac yn dryloyw ynghylch ein polisïau, ein gweithdrefnau a'n mesurau - yn enwedig pan fydd yn fater o amddiffyn pobl. Rydym yn cyhoeddi yma ein hadroddiad ar Gaethwasiaeth Fodern.

 

Caethwasiaeth Fodern

Cyhoeddir y datganiad hwn o dan ddarpariaeth Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 y DU ac sy’n cyfeirio at y flwyddyn ariannol gyfredol. Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd gudd sy'n cwmpasu caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur gorfodol a masnachu mewn pobl. Mae’r Dogs Trust wedi ymrwymo i wella ei safonau gweithredu uchel yn barhaus i fynd i'r afael â chaethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn ei busnes a'i chadwyn gyflenwi, ac wrth weithredu'n foesegol a chydag uniondeb yn ei pherthynas fusnes. Nid oes lle i gaethwasiaeth fodern yn ein sefydliad nac yn ein cadwyn gyflenwi, ac mae gennym agwedd dim goddefgarwch tuag ato.

 

 Owen Sharp, Prif Weithredwr

 

Adroddiad Caethwasiaeth Fodern

(Mae’r adroddiad hwn ar Gaethwasiaeth Fodern ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd, e-bostiwch freedomproject@dogstrust.org.uk foram fersiwn cymraeg) 

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences