Gadael y safle

Gwybodaeth am y Prosiect Rhyddid

Lansiwyd y Prosiect Rhyddid gennym yn 2004 ar ôl i ymchwil newydd amlygu'r cysylltiad rhwng cam-drin anifeiliaid anwes a cham-drin pobl.

Roeddem yn ymwybodol hefyd nad oedd llawer o lochesi'n gallu derbyn anifeiliaid anwes, sy'n golygu y gallai bod yn berchen ar anifail anwes fod yn rhwystr mawr i rywun sy'n ffoi rhag cam-drin domestig.

Lansiwyd y gwasanaeth yn Llundain a Swydd Efrog, ac mae bellach yn gweithredu yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr, East Anglia, Gogledd Lloegr, yr Alban a Chymru.

Rydym yn gweithio'n glos â grŵp profiadol o ofalwyr maeth gwirfoddol sy'n agor eu cartrefi a'u calonnau i'r cŵn hyn, gan dderbyn cymorth ac arweiniad gan ein tîm profiadol.

Rydym bellach wedi helpu dros 2000 o gŵn a'u teuluoedd i ffoi rhag cam-drin domestig ac i ddod o hyd i lety diogel, newydd. Mae'n siŵr mai un o rannau gorau wythnos waith ein timau yw pan fyddant yn aduno ci gyda'i deulu cariadus.

Yn ogystal â darparu ein gwasanaeth maethu cŵn arbenigol, rydym hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o'r cysylltiad rhwng cam-drin domestig ac anifeiliaid anwes, sy’n cynnwys sut y defnyddir hynny fel ffurf o orfodaeth.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â 4 sefydliad arall sy'n aelodau o’r Links Group, i rannu arferion gorau ac i sicrhau'r safonau gwasanaeth uchaf ar gyfer gwasanaethau maethu anifeiliaid anwes arbenigol. 

Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can't be switched off and they don't store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can't work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.
PersonalisationThese cookies help us to learn what you're interested in so we can show you relevant content.

Save preferences